Saniha – Short Poem

ಸನಿಹ ಸೆಳೆಯಿತು ಕೇಳು ಮಾತು
ಕನಸು ಕಾಣಲು ಏನು ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತು
ದೂರ ಹೋದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಾತ್ರ
ನಿನ್ನಸಮ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಮಾತ್ರ
ನಾಚಿಕೆ ಒಂದೇ ಸಾಕು ಕೇಳೇ
ಹಾಕೈತು ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾಲೆ

ಅಂದಿನ ಅಪ್ಪುಗೆ ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲಿ
ಸವರಿತು ಕೇಶ ನನ್ನನು, ಹಾಗೆಯೇ ಕೇಳದೆ…
ಓಹ್..ದೇವರೇ ಸಮಯ ಅಂದೆ ನಿಂತು ಹೋಗ ಬಾರದೆ…
-Dhyan Chand
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s